Privacyverklaring

privacyverklaring (conform de AVG)

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG, ook: GDPR, General Data Protection Regulation).

Deze wet vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBp) en heeft als doel EU-burgers beter te beschermen tegen datalekken en privacyschendingen. In de wet staat onder andere vastgelegd hoe bedrijven met de gegevens van hun klanten om moeten gaan.

Op deze pagina leggen we uit hoe het CommonsLab Den Haag met de gegevens van onze contacten, belangstellenden en deelnemers omgaat, en hoe je kan verzoeken om “vergeten te worden”.

Wij houden bij

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel(s)
  • Achternaam
  • E- mailadres

Hoe bewaren we dat

  • In onze website (op de database, beheerd door BHosted)
  • In een Excellijst (door de webmaster)

Waarom we dit bijhouden

  • We houden Voornaam / Tussenvoegsel(s) / Achternaam en  E-mailadres bij om met deelnemers en belangstellenden te kunnen communiceren over (met name) nieuwe bijeenkomsten

Met wie we dit delen

We delen de gegevens in principe niet, en zeker nietzonder je daarover voorafgaand te informeren; met geen enkele andere instantie.

De manier waarop deze informatiebronnen beveiligd zijn, publiceren we niet hier op de website omdat dat potentiële inbraak vereenvoudigd. Je kan eventueel een gesprek aanvragen bij de webmaster hierover.

Hoe je kan verzoeken om vergeten te worden

Als je je wil uitschrijven, schrijf dan een e-mail naar  info@commonslabdenhaag.nl . Wij verwijderen vervolgens  handmatig je record uit de database.